Humaniteit in gevangenissen in gevaar

Leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om juist gedurende de personeelsstakingen het meest basale voorzieningenniveau voor gedetineerden te garanderen. Tijdens deze acties van de laatste weken zijn de basisrechten van gedetineerden in de knel gekomen. Dat geldt met name voor het ontvangen van voedsel en medicijnen, het recht om te douchen en gelucht te worden en het recht om te telefoneren en bezoek te ontvangen. Wij stellen vast dat er op dit moment in onze Brusselse en Waalse gevangenissen schendingen van de mensenrechten plaatsvinden.

De acties die nu door het personeel gevoerd worden, zijn ongetwijfeld mede ingegeven door verontrusting over de consequenties van een decennialang gevoerd beleid van desinvesteringen in het gevangeniswezen. Dat heeft zijn gevolgen voor het personeel, de gebouwen, maar juist ook voor de gevangenen zelf. Zij hebben recht op de correcte toepassing van de ´Basiswet´ die een minimum aan kwaliteit bij de uitvoering van detentie moet waarborgen. De op deze rechten gebaseerde zorg voor mensen die op last van justitie worden gedetineerd moet in het gevangeniswezen altijd vooropstaan. De humane bejegening van gedetineerden is tenslotte een zaak die de gehele samenleving aangaat.

Daarom roepen leden van de ILRG de federale, communautaire en lokale overheden op om juist nu tijdens de stakingen de humane condities voor de gedetineerden te garanderen. En om tegelijkertijd blijvend te ijveren voor de noodzakelijke verbeteringen van het gevangeniswezen in al zijn aspecten, en in het bijzonder de uitoefening van de morele en religieuze ondersteuning in de gevangenissen te garanderen.

>>> version Française

Brussel, 16 mei 2016

Ondertekenende leden van de ILRG, de InterLevensbeschouwelijke Raad van bevoegde instanties inzake de religieuze en niet-confessionele morele bijstand in de Gevangenissen:

  • voor de Protestants-evangelische eredienst: ds. Steven Fuite en dr. Geert Lorein, co-voorzitters van de ARPEE.
  • voor de Centrale Vrijzinnige Raad: Anne-France Ketelaer en Anne Fivez
  • voor de Katholieke eredienst: Leo De Weerdt en Fernand Streber
  • voor de Israëlitische eredienst: Mr. Job
  • voor de Anglicaanse eredienst: Egbert Vangroesen
  • voor de Orthodoxe eredienst:  Valentin Zamfir

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin
Delen op whatsapp

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

r