“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Sinds 2017 organiseert het CRED het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken twaalf gedetineerde en twaalf niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Dertien keer komen ze samen in de gevangenis om les te krijgen en te discussiëren. Het initiatief ontstond vanuit twee basisovertuigingen. Vanuit hun ervaring met het organiseren van gespreksgroepen in de gevangenis wisten Pieter en Geertjan dat er altijd iets speciaals gebeurt als je mensen van ‘binnen’ en van ‘buiten’ samenbrengt. Als onderzoekers waren ze er bovendien van overtuigd dat de academische reflectie over de ethiek van het straffen nood heeft aan de stem van alle betrokkenen. In het vak komen die twee overtuigingen samen. En met resultaat.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Sinds 2017 organiseert het CRED het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken twaalf gedetineerde en twaalf niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Dertien keer komen ze samen in de gevangenis om les te krijgen en te discussiëren. Het initiatief ontstond vanuit twee basisovertuigingen. Vanuit hun ervaring met het organiseren van gespreksgroepen in de gevangenis wisten Pieter en Geertjan dat er altijd iets speciaals gebeurt als je mensen van ‘binnen’ en van ‘buiten’ samenbrengt. Als onderzoekers waren ze er bovendien van overtuigd dat de academische reflectie over de ethiek van het straffen nood heeft aan de stem van alle betrokkenen. In het vak komen die twee overtuigingen samen. En met resultaat.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs