“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

onderzoek

Het onderzoek van het CRED situeert zich op het snijvlak van theologie, filosofie en criminologie. Onze reflectie vertrekt vanuit de overtuiging dat ons gevangenis- en detentiesysteem een aantal crises blootlegt in de liberale samenleving. Deze crises hebben te maken met een miskenning van de zingevende dimensies van ons menszijn, (politiek) handelen en denken. Het probleem van de omgang met criminaliteit verwordt gemakkelijk tot een zuiver cognitieve kwestie – de absolute waarheidsclaim van de wetenschap – of tot een manipulatieve aangelegenheid: het veranderen van mensen door allerlei technische interventies. Die tendensen zijn ook in de bredere maatschappij zichtbaar, maar tonen zich in meer uitgekristalliseerde vorm binnen het gevangeniswezen.

Tegen die tendensen, stelt het CRED de mens als zingevend wezen centraal. Dat verklaart waarom we ons interesseren voor thema’s als herstelrecht, morele emoties als woede, en de traditie van de deugdethiek. Centraal in ons denken is de overtuiging dat straf zelf een zingevende bezigheid is. Het verguisde idee van vergelding berust op een morele intuïtie die weliswaar niet rationeel te funderen is, maar waarvan we toch geen afstand kunnen of moeten doen. Pogingen om dat wel te doen botsen met het rechtvaardigheidsgevoel van mensen en leidden met regelmaat zelf tot inhumane praktijken. Om dit te voorkomen is niet alleen een juist verstaan nodig van straf, maar ook van het morele subject en van de politieke gemeenschap. Daaraan poogt het CRED middels zijn publicaties bij te dragen.

lees onze blogs

Onderzoek

Het onderzoek van het CRED situeert zich op het snijvlak van theologie, filosofie en criminologie. Onze reflectie vertrekt vanuit de overtuiging dat ons gevangenis- en detentiesysteem een aantal crises blootlegt in de liberale samenleving. Deze crises hebben te maken met een miskenning van de zingevende dimensies van ons menszijn, (politiek) handelen en denken. Het probleem van de omgang met criminaliteit verwordt gemakkelijk tot een zuiver cognitieve kwestie – de absolute waarheidsclaim van de wetenschap – of tot een manipulatieve aangelegenheid: het veranderen van mensen door allerlei technische interventies. Die tendensen zijn ook in de bredere maatschappij zichtbaar, maar tonen zich in meer uitgekristalliseerde vorm binnen het gevangeniswezen.

Tegen die tendensen, stelt het CRED de mens als zingevend wezen centraal. Dat verklaart waarom we ons interesseren voor thema’s als herstelrecht, morele emoties als woede, en de traditie van de deugdethiek. Centraal in ons denken is de overtuiging dat straf zelf een zingevende bezigheid is. Het verguisde idee van vergelding berust op een morele intuïtie die weliswaar niet rationeel te funderen is, maar waarvan we toch geen afstand kunnen of moeten doen. Pogingen om dat wel te doen botsen met het rechtvaardigheidsgevoel van mensen en leidden met regelmaat zelf tot inhumane praktijken. Om dit te voorkomen is niet alleen een juist verstaan nodig van straf, maar ook van het morele subject en van de politieke gemeenschap. Daaraan poogt het CRED middels zijn publicaties bij te dragen.

lees onze blogs