“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Huidige editie

Na een jaar onderbreking start in oktober 2021 de vierde editie van het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Elke week schrijven studenten van binnen en buiten een blogpost over hun ervaringen. Die kan je hier lezen.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs

huidige editie

Dit jaar zou het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit doorgaan in de gevangenis van Hasselt. Omwille van de coronapandemie werd het vak initieel naar het tweede in plaats van het eerste semester verplaatst. De meest recente ontwikkelingen maken echter dat het vak dit jaar niet door zal kunnen gaan. We starten opnieuw in oktober 2021.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs