“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

teksten

De Witte, P., Zuijdwegt, G. (2020). Confines, Wards and Dungeons: Some Reflections on Crime and Society in Times of Covid-19. Working Notes 34 (87), 7-14.

De Witte, P. (2020). Ethiek, liberalisme en gemeenschap. Enkele gedachten over herstelrecht en zorgethiek. Tijdschrift voor Herstelrecht, 20 (2), 31-40.

De Witte, P., Zuijdwegt, G. (2019). Restorative Justice and the Challenge of Aristotelian Anger. In: B. Pali, K. Lauwaert, S. Pleysier (Eds.), The Praxis of Justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen, (59-71). The Hague: Eleven International Publishing. ISBN: 9789462369696.

De Witte, P. (2019). Het beroepsgeheim van de geestelijk verzorger als levensbeschouwelijk recht van gedetineerden. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 36 (163).

De Witte, P., Van Dijk, M., Vanduffel, L., Vilain, R., Zuijdwegt, G. (2018). Thinking Together in Prison: A Belgian Experience. In: V. Friso, L. Decembrotto (Eds.), Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, Chapt. 12, (239-258). Milaan: Guerini scientifica. ISBN: 9788881074228.

Zuijdwegt, G. (2017). Misdaad en More: vijf lessen voor vandaag. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 34 (153), 26-29.

De Witte, P. (2016). Restorative Justice and Catholic Prison Chaplaincy: Theoretical and Practical Reflections. In: R. van Eijk, G. Loman, T.W A. de Wit (Eds.), For Justice and Mercy : International Reflections on Prison Chaplaincy, (157-173). Wolf Legal Publishers. ISBN: 978-9462403307.

De Witte, P. (2016). Een buitengewone gemeenschap binnen de muren. Reflecties vanuit het gevangenispastoraat. In: A. Goovaerts (Eds.), Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu, (131-153). Leuven: Augustijns Historisch Instituut. ISBN: 978-0-567-23665-4.

De Witte, P. (2016). Herstelrecht en katholieke gevangenispastoraal. Theoretische en praktische reflecties. Ethische Perspectieven, 26 (3), 226-246.

De Witte, P. (2016). Banaliteit en de morele kwestie in het gevangenispastoraat. In: T. Daems, P. De Witte, G. Zuijdwegt (Eds.), De gekooide mens. Gevangenisstraf als doorleefde realiteit, (225-238). Leuven: Universitaire Pers Leuven. ISBN: 9789462700659.

De Witte, P. (2015). Een open geslotenheid. Reflecties over de geestelijke verzorging als ‘vrijplaats’. In: T.W A. de Wit, R.J. de Vries, R. van Eijk (Eds.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie, (13-29). (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat, 7). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. ISBN: 9789462402737.

De Witte, P. (2015). De Basiswet en de levensbeschouwelijke rechten van gedetineerden. In: T. Daems, C. Hermans, F. Janssens, J. Millen, L. Robert, V. Scheirs (Eds.), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, (105-120). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. ISBN: 978-90-466-0783-1

De Witte, P. (2015). Bewaarde onschuld. De Schuldvraag in de gevangenispastoraal. In: K. Struys, A. Milh (Eds.), Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Over de zin en de onzin van de geschiedenis, (87-97). Antwerpen: Halewijn. ISBN: 9789085283454.

De Witte, P. (2014). Beelden van God in de gevangenis. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70 (1), 55-63. 

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

de gekooide mens

Reflecties op het leven achter tralies. De gevangenis is een totaalinstituut en heeft een fundamentele impact op alle aspecten van het leven. De gekooide mens is niet alleen beroofd van zijn vrijheid, hij wordt ook geconfronteerd met de grenzen van het bestaan. Vanuit zijn ervaring als aalmoezenier in de Centrale Gevangenis van Leuven, schreef criminoloog Achiel Neys (1943-2013) veelvuldig over de belevings- en zingevingsdimensies van de vrijheidsberovende straf. 

teksten

De Witte, P., Zuijdwegt, G. (2020). Confines, Wards and Dungeons: Some Reflections on Crime and Society in Times of Covid-19. Working Notes 34 (87), 7-14.

De Witte, P. (2020). Ethiek, liberalisme en gemeenschap. Enkele gedachten over herstelrecht en zorgethiek. Tijdschrift voor Herstelrecht, 20 (2), 31-40.

De Witte, P., Zuijdwegt, G. (2019). Restorative Justice and the Challenge of Aristotelian Anger. In: B. Pali, K. Lauwaert, S. Pleysier (Eds.), The Praxis of Justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen, (59-71). The Hague: Eleven International Publishing. ISBN: 9789462369696.

De Witte, P. (2019). Het beroepsgeheim van de geestelijk verzorger als levensbeschouwelijk recht van gedetineerden. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 36 (163).

De Witte, P., Van Dijk, M., Vanduffel, L., Vilain, R., Zuijdwegt, G. (2018). Thinking Together in Prison: A Belgian Experience. In: V. Friso, L. Decembrotto (Eds.), Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, Chapt. 12, (239-258). Milaan: Guerini scientifica. ISBN: 9788881074228.

Zuijdwegt, G. (2017). Misdaad en More: vijf lessen voor vandaag. Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, 34 (153), 26-29.

De Witte, P. (2016). Restorative Justice and Catholic Prison Chaplaincy: Theoretical and Practical Reflections. In: R. van Eijk, G. Loman, T.W A. de Wit (Eds.), For Justice and Mercy : International Reflections on Prison Chaplaincy, (157-173). Wolf Legal Publishers. ISBN: 978-9462403307.

De Witte, P. (2016). Een buitengewone gemeenschap binnen de muren. Reflecties vanuit het gevangenispastoraat. In: A. Goovaerts (Eds.), Leven in gemeenschap met Augustinus. Gemeenschappen toen en nu, (131-153). Leuven: Augustijns Historisch Instituut. ISBN: 978-0-567-23665-4.

De Witte, P. (2016). Herstelrecht en katholieke gevangenispastoraal. Theoretische en praktische reflecties. Ethische Perspectieven, 26 (3), 226-246.

De Witte, P. (2016). Banaliteit en de morele kwestie in het gevangenispastoraat. In: T. Daems, P. De Witte, G. Zuijdwegt (Eds.), De gekooide mens. Gevangenisstraf als doorleefde realiteit, (225-238). Leuven: Universitaire Pers Leuven. ISBN: 9789462700659.

De Witte, P. (2015). Een open geslotenheid. Reflecties over de geestelijke verzorging als ‘vrijplaats’. In: T.W A. de Wit, R.J. de Vries, R. van Eijk (Eds.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie, (13-29). (Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat, 7). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. ISBN: 9789462402737.

De Witte, P. (2015). De Basiswet en de levensbeschouwelijke rechten van gedetineerden. In: T. Daems, C. Hermans, F. Janssens, J. Millen, L. Robert, V. Scheirs (Eds.), Quo vadis? Tien jaar basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden, (105-120). Antwerpen-Apeldoorn: Maklu. ISBN: 978-90-466-0783-1

De Witte, P. (2015). Bewaarde onschuld. De Schuldvraag in de gevangenispastoraal. In: K. Struys, A. Milh (Eds.), Hij zal komen oordelen de levenden en de doden. Over de zin en de onzin van de geschiedenis, (87-97). Antwerpen: Halewijn. ISBN: 9789085283454.

De Witte, P. (2014). Beelden van God in de gevangenis. Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 70 (1), 55-63. 

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

de gekooide mens

Reflecties op het leven achter tralies. De gevangenis is een totaalinstituut en heeft een fundamentele impact op alle aspecten van het leven. De gekooide mens is niet alleen beroofd van zijn vrijheid, hij wordt ook geconfronteerd met de grenzen van het bestaan. Vanuit zijn ervaring als aalmoezenier in de Centrale Gevangenis van Leuven, schreef criminoloog Achiel Neys (1943-2013) veelvuldig over de belevings- en zingevingsdimensies van de vrijheidsberovende straf.