“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

De Organisatie

Het CRED voert interdisciplinariteit hoog in het vaandel. Dat komt tot uiting in zijn institutionele inbedding. Het CRED is zowel verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid als met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Het CRED is gehuisvest in Leuven, in de gebouwen van het Leuvens Instituut voor Criminologie en ingebed in de onderzoekslijn Herstelrecht en victimologie, onder leiding van Prof. dr. Antony Pemberton. Het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit wordt echter georganiseerd binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De medewerkers van het CRED zijn verbonden aan beide instituten.

Het CRED is opgericht vanuit de katholieke aalmoezeniersdienst bij de Nederlandstalige strafinrichtingen. Doel was niet enkel het stimuleren van levensbeschouwelijke (en ook interlevensbeschouwelijke) reflectie over het gevangeniswezen, maar ook het garanderen van kwalitatieve vorming voor aalmoezeniers. Het CRED ondersteunt daarom inhoudelijk de studiedagen voor de katholieke gevangenisaalmoezeniers. Ook voor de interactie met beleidsmakers doet de aalmoezeniersdienst een beroep op het CRED. Het is deel van het DNA van het CRED dat zijn medewerkers zelf deeltijds als aalmoezenier aan het werk zijn. Daardoor blijven ze als geen ander op de hoogte van wat er leeft in de praktijk.

Het CRED wordt bijgestaan door een multidisciplinaire adviesraad. Daarin zetelen de belangrijkste stakeholders: VZW Metanoia (Leo De Weerdt, SJ; Herman van Holsbeek), de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (prof. Jacques Haers, SJ; prof. Yves Demaeseneer; prof. Annemie Dillen), het Leuvens Instituut voor Criminologie (em. prof. Ivo Aertsen), de Belgische bisschoppenconferentie (dr. Leo Van Garsse), VZW Moderator (dr. Katrien Lauwaert) en het gevangeniswezen (voormalig gevangenisdirecteur Guido Verschueren).

De Organisatie

Het CRED voert interdisciplinariteit hoog in het vaandel. Dat komt tot uiting in zijn institutionele inbedding. Het CRED is zowel verbonden met de Faculteit Rechtsgeleerdheid als met de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. Het CRED is gehuisvest in Leuven, in de gebouwen van het Leuvens Instituut voor Criminologie en ingebed in de onderzoekslijn Herstelrecht en victimologie, onder leiding van Prof. dr. Antony Pemberton. Het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit wordt echter georganiseerd binnen de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. De medewerkers van het CRED zijn verbonden aan beide instituten.

Het CRED is opgericht vanuit de katholieke aalmoezeniersdienst bij de Nederlandstalige strafinrichtingen. Doel was niet enkel het stimuleren van levensbeschouwelijke (en ook interlevensbeschouwelijke) reflectie over het gevangeniswezen, maar ook het garanderen van kwalitatieve vorming voor aalmoezeniers. Het CRED ondersteunt daarom inhoudelijk de studiedagen voor de katholieke gevangenisaalmoezeniers. Ook voor de interactie met beleidsmakers doet de aalmoezeniersdienst een beroep op het CRED. Het is deel van het DNA van het CRED dat zijn medewerkers zelf deeltijds als aalmoezenier aan het werk zijn. Daardoor blijven ze als geen ander op de hoogte van wat er leeft in de praktijk.

Het CRED wordt bijgestaan door een multidisciplinaire adviesraad. Daarin zetelen de belangrijkste stakeholders: VZW Metanoia (Leo De Weerdt, SJ; Herman van Holsbeek), de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (prof. Jacques Haers, SJ; prof. Yves Demaeseneer; prof. Annemie Dillen), het Leuvens Instituut voor Criminologie (em. prof. Ivo Aertsen), de Belgische bisschoppenconferentie (dr. Leo Van Garsse), VZW Moderator (dr. Katrien Lauwaert) en het gevangeniswezen (voormalig gevangenisdirecteur Guido Verschueren).

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE​

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation.

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE​

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation.