“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Dr. Pieter De Witte

Pieter De Witte studeerde wijsbegeerte en de theologie aan de KU Leuven. Hij gaf les aan het Chishawasha Regional Seminary in Harare (Zimbabwe) en schreef een doctoraat over de oecumenische dialoog tussen lutheranen en katholieken. Sinds 2013 is hij gevangenisaalmoezenier (eerst in Mechelen, dan in de Leuvense Hulpgevangenis). Hij volgde Achiel Neys op als vormingsverantwoordelijke van de katholieke gevangenisaalmoezeniers. Sinds 2014 is hij ook onderzoeksmedewerker aan het CRED.

Geertjan Zuijdwegt is doctor in de theologie en de religiewetenschappen. Sinds 2016 werkt hij als onderzoeker van het CRED aan het Leuvens Instituut voor Criminologie. Sinds 2015 werkt hij als gevangenisaalmoezenier in Leuven Centraal en (tot de zomer van 2019) in de gevangenis van Mechelen. In 2020 was hij kortstondig werkzaam als Europees coördinator van RESCALED, een beweging die kleinschalige detentievormen voorstaat. 

Dr. Geertjan Zuijdwegt

lees onze blogs

Medewerkers

Dr. Pieter De Witte

Pieter De Witte studeerde wijsbegeerte en de theologie aan de KU Leuven. Hij gaf les aan het Chishawasha Regional Seminary in Harare (Zimbabwe) en schreef een doctoraat over de oecumenische dialoog tussen lutheranen en katholieken. Sinds 2013 is hij gevangenisaalmoezenier (eerst in Mechelen, dan in de Leuvense Hulpgevangenis). Hij volgde Achiel Neys op als vormingsverantwoordelijke van de katholieke gevangenisaalmoezeniers. Sinds 2014 is hij ook onderzoeksmedewerker aan het CRED.

Dr. Geertjan Zuijdwegt

Geertjan Zuijdwegt is doctor in de theologie en de religiewetenschappen. Sinds 2016 werkt hij als onderzoeker van het CRED aan het Leuvens Instituut voor Criminologie. Sinds 2015 werkt hij als gevangenisaalmoezenier in Leuven Centraal en (tot de zomer van 2019) in de gevangenis van Mechelen. In 2020 was hij kortstondig werkzaam als Europees coördinator van RESCALED, een beweging die kleinschalige detentievormen voorstaat. 

lees onze blogs