“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Centrum voor religie, ethiek en detentie

Het Centrum voor religie, ethiek en detentie (CRED) stimuleert academische en maatschappelijke reflectie over (gevangenis)straf vanuit ethisch en levensbeschouwelijk perspectief door interdisciplinair onderzoek, onderwijs, vorming, mediabijdragen en lobbywerk.

Centrum voor religie, ethiek en detentie

Het Centrum voor religie, ethiek en detentie (CRED) stimuleert academische en maatschappelijke reflectie over (gevangenis)straf vanuit ethisch en levensbeschouwelijk perspectief door interdisciplinair onderzoek, onderwijs, vorming, mediabijdragen en lobbywerk.

lees onze blogs

lees onze blogs