“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

De plaats van aalmoezeniers en consulenten in de gevangenissen in Vlaanderen.

Financieringsbron; Vlaamse jezuïeten: regio Europese Lage Landen (ELC)
Uitvoering; Centrum voor religie, ethiek en detentie binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie.
Onderzoeksteam; Elke Roevens o.l.v. Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

Iedere gedetineerde heeft het recht om zijn godsdienst of zijn levensbeschouwing te beleven en te belijden. Dit brengt het recht met zich mee op godsdienstige, geestelijke of morele bijstand door een vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing. Deze vertegenwoordigers – aalmoezeniers en consulenten – beschikken over een zekere vrijheid met betrekking tot de invulling van hun rol. Ten aanzien van gedetineerden die hier zelf om vragen, leiden zij vieringen en andere collectieve activiteiten, gaan zij met hen op een vertrouwelijke manier in gesprek en geven ze hen religieuze of niet-confessionele morele bijstand. 

projecten

De plaats van aalmoezeniers en consulenten in de gevangenissen in Vlaanderen.

Financieringsbron; Vlaamse jezuïeten: regio Europese Lage Landen (ELC)
Uitvoering; Centrum voor religie, ethiek en detentie binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie.
Onderzoeksteam; Elke Roevens o.l.v. Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

Iedere gedetineerde heeft het recht om zijn godsdienst of zijn levensbeschouwing te beleven en te belijden. Dit brengt het recht met zich mee op godsdienstige, geestelijke of morele bijstand door een vertegenwoordiger van zijn godsdienst of levensbeschouwing. Deze vertegenwoordigers – aalmoezeniers en consulenten – beschikken over een zekere vrijheid met betrekking tot de invulling van hun rol. Ten aanzien van gedetineerden die hier zelf om vragen, leiden zij vieringen en andere collectieve activiteiten, gaan zij met hen op een vertrouwelijke manier in gesprek en geven ze hen religieuze of niet-confessionele morele bijstand. 

lees onze blogs