“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student
Vak

De gevangenisstraf. Een reflectie

Deze tekst is een van de uitkomsten van het vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit, dat werd gedoceerd in het eerste semester van het academiejaar 2017-2018 aan …

Lees meer »
Opinie

De illusie van de langere gevangenisstraf

Langere gevangenisstraffen zijn zinloos zonder extra begeleiding. De veiligheidsperiode die Koen Geens (CD&V) wil invoeren, dreigt haar effect te missen, waarschuwen Pieter…

Lees meer »
Opinie

Puin ruimen na Kroongetuigen

Siska Deknudt schrijft vanuit haar werk als aalmoezenier in de gevangenis enkele bedenkingen bij het VTM-programma Kroongetuigen. De tekst verscheen als opiniebijdrage in …

Lees meer »
Opinie

Het zijn ónze gevangenen

Leo de Weerdt, hoofdaalmoezenier gevangeniswezen R.k. eredienst en aalmoezenier in de gevangenis van Brugge schreef deze opiniebijdrage voor De Standaard naar aanleiding van de crisis in de Belgische gevangenissen.

Lees meer »

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

De leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om gedurende de personeelsstakingen toe te zien op het respecteren van de mensenrechten en inspanningen te leveren met het oog op een verbetering van de detentieomstandigheden.

Lees meer »
Opinie

Waarom gevangenissen lamleggen geen goed idee is

Tom Daems , hoofddocent criminologie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven, plaats kritische kanttekeningen bij aangekondigde stakingsacties in de gevangenissen en bij de weerstand die bij de vakbonden leeft tegen de mogelijkheid van gegarandeerde dienstverlening. (Uit: De Morgen 18 december 2015)

Lees meer »
Opinie

Puin ruimen na Kroongetuigen

Siska Deknudt schrijft vanuit haar werk als aalmoezenier in de gevangenis enkele bedenkingen bij het VTM-programma Kroongetuigen. De tekst verscheen als opiniebijdrage in …

Lees meer »
Opinie

Het zijn ónze gevangenen

Leo de Weerdt, hoofdaalmoezenier gevangeniswezen R.k. eredienst en aalmoezenier in de gevangenis van Brugge schreef deze opiniebijdrage voor De Standaard naar aanleiding van de crisis in de Belgische gevangenissen.

Lees meer »