Het vak 3 – mobiel

Het vak vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen op basis van zijn of haar eigen ervaring met straf een aantal morele kernintuïties heeft ontwikkeld. Die intuïties brengen we samen in kaart en van daaruit benaderen we de ethische theorievorming rond straf. We besteden aandacht aan de klassieke strafdoelen (vergelding, onschadelijkmaking, afschrikking, rehabilitatie), sociologische en psychologische analyses van de straf en het wettelijk kader in België. We besteden veel aandacht aan de spanning tussen vergelding en veiligheid, en benadrukken het gevaar van eindeloze controle dat met het rehabilitatie-ideaal samenhangt. Ten slotte brengen het herstelrechtelijk gedachtegoed binnen en denken we constructief na over haalbare en onhaalbare veranderingen binnen het gevangeniswezen. 

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin
Delen op whatsapp

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

r