Onderzoek uitleg 2 – mobiel

De wetgever schetst een algemeen kader waarbinnen de aalmoezeniers en consultenten zich kunnen bewegen, maar het zijn zij zelf die dagelijks vorm en betekenis geven aan hun rol. Ook betrokken actoren zoals personeel en directie van de instelling en de gedetineerden zelf hebben ieder individueel een idee over de plaats of rol die deze figuren hebben of zouden moeten innemen binnen de gevangenis. Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek naar de plaats van aalmoezeniers en consulenten binnen de gevangenissen in Vlaanderen vanuit de perceptie van deze – vanuit hun eigen rol of functie –  zeer uiteenlopende betrokken actoren.

Delen op facebook
Delen op twitter
Delen op linkedin
Delen op whatsapp

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

CENTRUM VOOR RELIGIE, ETHIEK & DETENTIE

Elk jaar organiseert het CRED het KU Leuven vak Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Binnen dit unieke project denken gedetineerde en niet-gedetineerde studenten een semester lang samen na over de vraag: wat is een goede straf? Het vak werd in 2020 genomineerd voor de onderwijsprijs van de Evens Foundation

r