“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

De plaats van aalmoezeniers en consulenten in de gevangenissen in Vlaanderen.

Financieringsbron; Vlaamse jezuïeten: regio Europese Lage Landen (ELC)
Uitvoering; Centrum voor religie, ethiek en detentie binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie.
Onderzoeksteam; Elke Roevens o.l.v. Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

De wetgever schetst een algemeen kader waarbinnen de aalmoezeniers en consultenten zich kunnen bewegen, maar het zijn zij zelf die dagelijks vorm en betekenis geven aan hun rol. Ook betrokken actoren zoals personeel en directie van de instelling en de gedetineerden zelf hebben ieder individueel een idee over de plaats of rol die deze figuren hebben of zouden moeten innemen binnen de gevangenis. Dit onderzoek betreft een exploratief onderzoek naar de plaats van aalmoezeniers en consulenten binnen de gevangenissen in Vlaanderen vanuit de perceptie van deze – vanuit hun eigen rol of functie –  zeer uiteenlopende betrokken actoren.

lees onze blogs

projecten

De plaats van aalmoezeniers en consulenten in de gevangenissen in Vlaanderen.

Financieringsbron; Vlaamse jezuïeten: regio Europese Lage Landen (ELC)
Uitvoering; Centrum voor religie, ethiek en detentie binnen het Leuvens Instituut voor Criminologie.
Onderzoeksteam; Elke Roevens o.l.v. Pieter De Witte en Geertjan Zuijdwegt

Dit onderzoek brengt de ervaring met en visie over de rol van aalmoezeniers en consulenten in kaart door middel van interviews en focusgroepen met de directie, personeelsleden, aalmoezeniers en consulenten en gedetineerden in een aantal Vlaamse gevangenissen. Een beter begrip van de betekenis van deze figuren draagt bij tot een gedegen beleid vanuit de zendende diensten, meer transparantie naar de samenleving toe, een (betere) afstemming op de noden van de gedetineerden en een verdere professionalisering van de levensbeschouwelijke dienstverlening in de praktijk van de gevangenissen.

lees onze blogs