“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Het vak vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen op basis van zijn of haar eigen ervaring met straf een aantal morele kernintuïties heeft ontwikkeld. Die intuïties brengen we samen in kaart en van daaruit benaderen we de ethische theorievorming rond straf. We besteden aandacht aan de klassieke strafdoelen (vergelding, onschadelijkmaking, afschrikking, rehabilitatie), sociologische en psychologische analyses van de straf en het wettelijk kader in België. We besteden veel aandacht aan de spanning tussen vergelding en veiligheid, en benadrukken het gevaar van eindeloze controle dat met het rehabilitatie-ideaal samenhangt. Ten slotte brengen het herstelrechtelijk gedachtegoed binnen en denken we constructief na over haalbare en onhaalbare veranderingen binnen het gevangeniswezen. 

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Het vak vertrekt vanuit de overtuiging dat iedereen op basis van zijn of haar eigen ervaring met straf een aantal morele kernintuïties heeft ontwikkeld. Die intuïties brengen we samen in kaart en van daaruit benaderen we de ethische theorievorming rond straf. We besteden aandacht aan de klassieke strafdoelen (vergelding, onschadelijkmaking, afschrikking, rehabilitatie), sociologische en psychologische analyses van de straf en het wettelijk kader in België. We besteden veel aandacht aan de spanning tussen vergelding en veiligheid, en benadrukken het gevaar van eindeloze controle dat met het rehabilitatie-ideaal samenhangt. Ten slotte brengen het herstelrechtelijk gedachtegoed binnen en denken we constructief na over haalbare en onhaalbare veranderingen binnen het gevangeniswezen. 

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs