“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Het vak bestaat voor de ene helft uit colleges en voor de andere uit discussie. Die discussies vinden plaats in vaste groepen van zes (drie deelnemers van binnen en drie van buiten) onder leiding van een moderator. Omdat we geloven dat elk goed reflectieproces minstens een voorlopige uitkomst moet hebben, werken we elk jaar naar een eindproduct, in de vorm van een gezamenlijke tekst of presentaties die kernproblemen identificeren en oplossingen aandragen.  Een paar maanden na de laatste les komen we nog een keer samen voor een feestelijke afsluiting. Naast een inhoudelijk programma met vertegenwoordigers van de universiteit en van het gevangeniswezen, ontvangen gedetineerde deelnemers hun creditbewijzen.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Het vak bestaat voor de ene helft uit colleges en voor de andere uit discussie. Die discussies vinden plaats in vaste groepen van zes (drie deelnemers van binnen en drie van buiten) onder leiding van een moderator. Omdat we geloven dat elk goed reflectieproces minstens een voorlopige uitkomst moet hebben, werken we elk jaar naar een eindproduct, in de vorm van een gezamenlijke tekst of presentaties die kernproblemen identificeren en oplossingen aandragen.  Een paar maanden na de laatste les komen we nog een keer samen voor een feestelijke afsluiting. Naast een inhoudelijk programma met vertegenwoordigers van de universiteit en van het gevangeniswezen, ontvangen gedetineerde deelnemers hun creditbewijzen.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs