“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Elk jaar weer blijkt het vak een eyeopener voor alle studenten. Deelnemers van binnen leren om de inzichten die ze tijdens hun detentie hebben opgedaan te structureren en te verbinden met de wetenschappelijke theorie. Velen krijgen voor het eerst zicht op de rechten die de wet ze toekent, maar waar ze in de praktijk vaak weinig van merken. Deelnemers van buiten ontdekken dat de wetten, beginselen en theorieën die ze in de collegezaal hebben gehoord ver afstaan van wat er echt gebeurt in een gevangenis. Ze komen voor het eerst in direct contact met de mensen achter de muren en horen soms de verhalen achter de daden uit de eerste hand. Voor de ene student betekenen die ervaringen meer dan voor de ander. Maar als we afscheid van elkaar nemen na de laatste les is iedereen een beetje veranderd.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs

Gevangenisstraf als doorleefde realiteit

Elk jaar weer blijkt het vak een eyeopener voor alle studenten. Deelnemers van binnen leren om de inzichten die ze tijdens hun detentie hebben opgedaan te structureren en te verbinden met de wetenschappelijke theorie. Velen krijgen voor het eerst zicht op de rechten die de wet ze toekent, maar waar ze in de praktijk vaak weinig van merken. Deelnemers van buiten ontdekken dat de wetten, beginselen en theorieën die ze in de collegezaal hebben gehoord ver afstaan van wat er echt gebeurt in een gevangenis. Ze komen voor het eerst in direct contact met de mensen achter de muren en horen soms de verhalen achter de daden uit de eerste hand. Voor de ene student betekenen die ervaringen meer dan voor de ander. Maar als we afscheid van elkaar nemen na de laatste les is iedereen een beetje veranderd.

Samen studeren - de vorige edities

Video afspelen
Video afspelen
Video afspelen

lees onze blogs