“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student
Opinie

Geprangd tussen slot en grendel. ‘Strafrechtelijk populisme’ op de kap van gedetineerden

Leo De Weerdt en Pieter De Witte maken zich zorgen. De ‘piste’ om te besparen door gevangenen langer in hun cel te houden, is nefast voor de kansen van gedetineerden op re-integratie in de maatschappij. Terwijl we er toch allemaal belang bij hebben om criminaliteit in te dijken? (Opiniebijdrage verschenen in De Standaard op 5 december 2014)

Lees meer »
Opinie

Schrappen sociale rechten gedetineerden is geen goed idee

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo viel te lezen in de pers (De Standaard 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen. (Uit: De Wereld Morgen 24 oktober 2014)

Lees meer »
Denkgroep Maatschappij

Liever gevangene onder Franciscus I dan onder Michel I

Op 6 november werd in Brussel betoogd tegen de besparingspolitiek van de regering Michel I. Gedetineerden mochten niet mee. Nochtans moeten ook zij inleveren. Is dat moreel verantwoord? Denkgroep MaatschappijKritische Christenen meent van niet. (Uit: De Wereld Morgen 11 november 2014)

Lees meer »
Opinie

Schrappen sociale rechten gedetineerden is geen goed idee

De regering Michel I overweegt de ziekte-uitkering te schrappen voor gedetineerden, zo viel te lezen in de pers (De Standaard 23/10/14). Caritas Vlaanderen, Welzijnszorg, Netwerk tegen Armoede en heel wat andere organisaties plaatsen ernstige kanttekeningen bij dit voornemen. (Uit: De Wereld Morgen 24 oktober 2014)

Lees meer »