“[Prison] relieves us of the responsibility of seriously engaging with the problems of our society, especially those produced by racism and, increasingly, global capitalism.”
― Angela Y. Davis
“[O]ver the last decades a conviction has spread that through public punishment the most disparate social problems can be resolved, as if for the most diverse illnesses the very same medicine is recommended”
– Paus Franciscus
“Het is wat mij betreft belangrijker om de slachtoffers hun rechten terug te geven dan de dader een straf te geven. Al sluit het ene het andere uiteraard niet uit.”
– F., gedetineerde student
“Wat ik wil zeggen is dat het nooit genoeg zal zijn. Het opbod met betrekking tot veiligheid heeft geen grenzen”
– F., gedetineerde student
“Hoe langer je iemand de kans ontneemt om zijn leven terug op te bouwen, te re-integeren, zijn slachtoffers te vergoeden, te leven, hoe kanslozer die persoon zich ook gaat voelen”
– T., gedetineerde student
“Een groot probleem is dat gevangenisstraf in principe ‘lege tijd’ is. Je wordt als het ware voor een aantal jaren in de diepvries gestoken en het ontdooiproces, beter gekend als het fenomeen re-integratie, wordt pas gestart kort voor de mogelijke voorwaardelijke invrijheidstelling”
– T., gedetineerde student

De geboorte van het slachtofferpopulisme uit de geest van het postmodernisme

Prof. Theo de Wit (University of Tilburg), politiek filosoof met een bijzondere interesse voor de relatie tussen religie en politiek en hoofd van het Centrum voor Justitiepastoraat in Nederland, sprak deze lezing uit op de academische zitting op 4 juni 2015 in Leuven ter gelegenheid van de voorstelling van het Centrum voor Levensbeschouwing en Detentie.

Lees meer »

Over Verzoening, Vergeving en Vrede

Dick van Biemen, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaf deze lezing over vergeving en verzoening in april 2009, ter gelegenheid van de Nederlandse ‘Maand van de filosofie’, te Middelburg (Zeeland).

Lees meer »

Tabak in de gevangenis en andere onnozelheden

De ‘penitentiaire instelling’ van Mechelen waar ik werk is een arresthuis. Dit wil zeggen: het is een komen en gaan van mensen. Velen van hen zijn beklaagden, ze zitten in voorhechtenis, in afwachting van het verschijnen voor de correctionele rechtbank,

Lees meer »
Woordenboekje

Internering

De internering is een beveiligingsmaatregel die de rechter kan opleggen

Lees meer »
Denkgroep Maatschappij

Liever gevangene onder Franciscus I dan onder Michel I

Op 6 november werd in Brussel betoogd tegen de besparingspolitiek van de regering Michel I. Gedetineerden mochten niet mee. Nochtans moeten ook zij inleveren. Is dat moreel verantwoord? Denkgroep MaatschappijKritische Christenen meent van niet. (Uit: De Wereld Morgen 11 november 2014)

Lees meer »
Woordenboekje

Herstelrecht

Herstelrecht of ‘restorative justice’ staat voor een bepaalde manier van

Lees meer »

Restorative Justice: an Easter semantic reflection

Mario Ragazzi, onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie, denkt na over de betekenis van herstelrecht (restorative justice). Hij doet dat door een verregaande, maar diepgaande etymologische verkenning van het begrip ‘restorative’.

Lees meer »

Welcome foreigner, through the doors of our prisons

The average European prison population rate has grown slowly but steadily during the last years. Statistics show clearly an inverse relation of welfare and imprisonment, in other words, states that spend more on welfare have lower imprisonment rates and vice versa.

Lees meer »

Humaniteit in gevangenissen in gevaar

De leden van de ILRG (Interreligieus en levensbeschouwelijk overlegorgaan binnen Justitie – Gevangeniswezen) roepen de overheden op om gedurende de personeelsstakingen toe te zien op het respecteren van de mensenrechten en inspanningen te leveren met het oog op een verbetering van de detentieomstandigheden.

Lees meer »
Opinie

Waarom gevangenissen lamleggen geen goed idee is

Tom Daems , hoofddocent criminologie aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven, plaats kritische kanttekeningen bij aangekondigde stakingsacties in de gevangenissen en bij de weerstand die bij de vakbonden leeft tegen de mogelijkheid van gegarandeerde dienstverlening. (Uit: De Morgen 18 december 2015)

Lees meer »

Over Verzoening, Vergeving en Vrede

Dick van Biemen, promovendus aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gaf deze lezing over vergeving en verzoening in april 2009, ter gelegenheid van de Nederlandse ‘Maand van de filosofie’, te Middelburg (Zeeland).

Lees meer »

Tabak in de gevangenis en andere onnozelheden

De ‘penitentiaire instelling’ van Mechelen waar ik werk is een arresthuis. Dit wil zeggen: het is een komen en gaan van mensen. Velen van hen zijn beklaagden, ze zitten in voorhechtenis, in afwachting van het verschijnen voor de correctionele rechtbank,

Lees meer »